Generalforsamling


Generalforsamling er endnu ikke fastlagt pga. Covid-19

Der vil blive udsendt email til alle, når vi ved mere og må forsamles igen.