Brandregler


Alle vores huse er forsikret i Kolonihaveforbundet. Forsikringen betales over vores haveleje.

Der kan tilkøbes indbo ved henvendelse til formand Annia 21404070 eller på mail: kontor@hf-norrevang.dk


Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune


http://beredskab.slagelse.dk/forebyggelse/gode-raad-og-vejledning


https://beredskab.slagelse.dk/media/9366646/Vejledning-om-regler-for-afbraending-2015.pdf


https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184047