Byggeregler

Byggeregler for HF-Nørrevang

01-01-2020. Version 10.

 

I vores Lokalplan 54 er vi underlagt at vi kun måtte bygge 35 m2 på vores grunde. En lokalplan overruller alle andre kontrakter med kommunen.

Bestyrelsen har derfor ansøgt Slagelse kommune om dispensation til at vi må bygge op til 56 m2 hus, ligesom alle andre haveforeninger i den nye kontrakt med Slagelse kommune.

Dette fik vi lov til af Slagelse kommune. MEN - i vores forening blev det vedtaget på en genralforsamling, at vores forsikringer KUN går til 40 m2, og derfor kan vi pt ikke give tilladelse til at der bygges mere end de 40 m2.                                                                                         

Reglerne er derfor pr. 1/1-2020:          

Havehus incl. terrasser under tag må max være grundens størrelse (m2) x 0.165 (heraf fratrækkes 10 m2 til skur) og max 40 m2 hus. Der ud over udhus på 10 m2, drivhus på max 10 m2. alt andet byggeri er også omfattet byggereglerne. Tagudhæng over 0,40 m medregnes i det bebyggede areal.      


Bestyrelsen skal have tegning inden der påbegyndes nogen form for byggeri eller renovering.

Der kan ikke gives byggetilladelse til ulovligt byggeri med tilbagevirkende kraft, for at få bebyggelsen lovliggjort. Byggeri vil blive forlangt nedrevet.


Ønsker du byggereglerne tilsendt, kan du kontakte bestyrelsen på mail: kontor@hf-norrevang.dk