Invasive planter og dyr


Hentet fra paragraf 3 stk. 11. i ordensreglerne


I henhold til miljøloven har vi pligt til at bekæmpe invasive planter som fx japansk pileurt, bjørneklo og hybenbuske. Ved tvivl kan man henvende sig til bestyrelsen, som vil anvise om fjernelse af disse.


http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/de-invasive-arter/